banko paskola

Banko paskola suteikiama atvykus į artimiausią skyrių/padalinį ir pateikus prašymą. Prašymo metu nurodoma norima paskolos suma, kredito terminas, turimi įsipareigojimai ir kita būtiniausia informacija mokumo vertinimui.